#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Đêm hôm ấy mình ngủ nhờ phòng anh họ, và cũng không thể ngờ được đó là cái đêm quyết định cuộc sống của mình về sau với người anh họ đó, người anh họ đã cho mình rất nhiều thứ rất nhiều những trải nghiệm, anh ấy làm cho một công ty lớn mối quan hệ rất nhiều và anh ấy cũng muốn giúp đỡ mình, nhiều người nói mình là một con cáo, hy sinh bản thân mình để có thể có được những điều mà mình muốn, nhưng đời nó là thế mà đúng không nào các bạn đời là sự che giấu đi những gì mà bản thân mình muốn để có thể đạt được mục đích của bản thân mình

Diễn viên tham gia phim

N/A