#Sever 1#Sever 2
Trái cấm chị họ lồn xinh và những trải nghiệm sung sướng

Trái cấm chị họ lồn xinh và những trải nghiệm sung sướng

Nội dung phim

Vừa mới gặp chị ấy xong công nhận là lâu ngày không nhìn thấy chị ấy giờ nhìn thấy chị ấy thấy chị ấy thật sự là xinh đẹp, trước đây ở cùng nhau mình chưa nhận thấy điều đó nhưng giờ khi đã lớn khôn nhìn thấy điều đó không biết đã muộn chưa nhưng kẹ mẹ đi dù sao chị ấy cũng ở trong nhà mình mà dù sao mình vẫn có cơ hội để có thể tán tỉnh yêu đương với chị ấy đặc biệt hơn là mình có thể tìm hiểu và nói chuyện riêng tư với chị ấy, nhìn sâu vào đôi mắt của chị mình nhận thấy chị cũng thích mình thế mới hay nhưng cái gì cũng phải từ từ vội vàng quá người ta lại nghĩ mình cần lại kiêu

Diễn viên tham gia phim

N/A