#Sever 1#Sever 2
Thí nghiệm virut kích thích tình dục thành công

Thí nghiệm virut kích thích tình dục thành công

Nội dung phim

Có thể nói đây chính là những cái điều mà mình luôn luôn muốn được thực hiện và những cái điều ấy đó là cái điều ấn tượng đối với mình, cái lúc mà nó thử nghiệm virut như này mình cảm giác không an toàn cho lắm và mình đã thử nghiệm trên quá nhiều những động vật sống và chính xác là những động vật sống đó là cái điều mà mình đã phải thực hiện, cuối cùng cũng có kết quá và mình cũng đã bắt đầu có những cái thành công lớn, nhưng lần này là dùng trên người và mình phải làm cái điều gì đó mới được chứ ạ, và thứ ấy đó là cái thứ mà mình sẽ thực hiện sớm nhất ấy chứ

Diễn viên tham gia phim

N/A