#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nói đến phận làm dâu thì các bạn cũng biết nó là như nào rồi đấy lúc đéo nào cũng phải lo lắng xem người khác nghĩ như nào về mình rồi xem người khác có thực sự là muốn tốt với mình hay không, mỗi lần đi ra đi vào đều phải liếc nhìn ánh mắt của bố mẹ đối với mình nữa chứ, nghĩ mà nhiều lúc thấy cay cú nhưng thôi không sao điều đó cũng có thể giải quyết được cơ mà đúng không nào các bạn vì mình nghĩ là đến giờ phút này đây chúng ta có thể khẳng định là chúng ta sẽ phải kiểm nghiệm điều như này để xem nó hấp dẫn đến đâu được chứ

Diễn viên tham gia phim

N/A