#Sever 1#Sever 2
Nhiệm vụ thuyết phục khách hàng của em nhân viên hàng đẹp

Nhiệm vụ thuyết phục khách hàng của em nhân viên hàng đẹp

Nội dung phim

Em nhân viên hàng đẹp đã nhận được nhiệm vụ thuyết phục một khách hàng khó tính. Khách hàng này đã rất khó tính rất nhiều nhân viên không có thuyết phục được. Cuối cùng khi em nhân viên hàng đẹp đến đã thành công thuyết phục khách hàng khó tính này. Bởi vì em nhân viên đã cho khách hàng có những trải nghiệm tuyệt vời vô cùng sung sướng và kích thích. Con cặc của khách hàng ngập trong lồn đẹp của em nhân viên mà nhấp thật nhanh. Em nhân viên không mất một câu thuyết phục chỉ có một lần banh lồn cho khách hàng địt là hoàn thành nhiệm vụ. Cả hai đã cùng với nhau lên đỉnh tình dục

Diễn viên tham gia phim

N/A