#Sever 1#Sever 2
Hai chị em tỷ thí xem ai lồn to nhiều nước

Hai chị em tỷ thí xem ai lồn to nhiều nước

Nội dung phim

Nhiều người nói mình và chị mình là hai người hoang dâm vô độ và mình thấy điều ấy cũng đúng các bạn ạ, vì mình thấy nó lúc nào cũng đòi hỏi được làm điều gì đó với mình nó lúc nào cũng nghĩ là khi có được điều ấy rồi thì nó sẽ nhắc đến và làm những điều khác nữa, nhưng câu chuyện đó như nào thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải làm theo để biết đúng không ạ, nếu là một người chị thì mình sẽ để cho chị mình thằng chứ mình cũng chẳng tranh giành điều ấy làm gì nhiều cho nó mệt ra ấy các bạn ạ, nếu đó là mình ấy nha còn những người khác như nào mình cũng không biết nha

Diễn viên tham gia phim

N/A