#Sever 1#Sever 2
Cuộc xem mắt giữa dâm nữ và đại gia trẻ tuổi

Cuộc xem mắt giữa dâm nữ và đại gia trẻ tuổi

Nội dung phim

Mới lớn và mình thèm khát rất nhiều về điều đó nhưng nói thật là mình cũng không phải thằng dễ dãi muốn chơi ai hay ai chơi đều được tất cả đều phải có lựa chọn hết nếu gặp mấy em xấu xấu chắc là thôi quá đi không dám chơi nữa cơ, nhưng hôm vừa rồi mình đi xem mắt gặp được em gái khá trẻ xinh gái và công việc ổn định, chắc là em ham đại gia như mình lên mới đi xem vì mình cũng đã đứng tuổi rồi còn em ấy thì còn khá là trẻ, tuổi tác đối với hai đứa mình không thành vấn đề nhưng vấn đề quan trọng nhất đó là tiền mình có đủ nhiều để nuôi em không

Diễn viên tham gia phim

N/A